Skaaret as

 • Hovedsiden
 • Kontaktliste
 • Produkter
 • Anleggstyper
 • Referanser
 • Dokumentasjon
 • Her er vi
 • Lokaler
 • HMS/kvalitetssikring
 • Firma
 • Anlegg
 • Norsk Tavleforening
 • Samarbeidspartnere


Firma


Om historien til Skaaret
Skaaret AS fremstår i dag som en solid tavlebygger. Fra starten i 1963 og fram til i dag har det vært en rivende utvikling. Eierne har ikke vært redde for å gå nye veier.

Skaaret får nye eiere i 2001
Daværende eier Vebjørn Skåret valgte å selge firmaet til konkurrenten og leverandøren Satema

Br. Skaaret i nye lokaler 1975
Stange kommune la godt tilrette for bygging på Ljøstad industriområde og i 1975 kunne Br. Skaaret flytte inn i nye lokaler.
Les mer... [ 05.07.07 07:48 ]

Br. Skaaret blir startet i 1963
Brødrene Per og Odd Vebjørn Skåret starter opp tavleverksted på Børstad i Hamar
Les mer... [ 05.07.07 07:44 ]

Elgfaret 55, 2335 STANGE
Tlf: 62 58 58 80
(send e-post)

Org. nr. 982 798 485Skaaret.as er levert av Kroglund Media © 2007