Om gamle anlegg
Skaaret har alltid ligget i front av utviklingen på de områdene de har satset
Les mer... [ 10.07.07 13:44 ]

Industri
Skaaret var store innen mange typer industri som sagbruk, smelteverk, næringsmiddel, produksjon, pakking osv.
Les mer... [ 10.07.07 13:22 ]

PLS/data
Skaaret var tidlig ute med data og utviklet til og med sin egen datalogger.
Langt over 100 PLS anlegg ble levert på 80, og førsten del av 90 tallet
Les mer... [ 10.07.07 13:14 ]

VA anlegg
Behovet for vatning til jordbruk har alltid vært stort. På 70 tallet var tiden inne for nye løsninger. Vår største innsjø Mjøsa var sterkt forurenset og "Mjøsaksjonen" startet for å berge innsjøen. Skaaret fikk være med på denne utviklingen og fikk her virkelig prøvd seg.
Les mer... [ 10.07.07 13:00 ]

Knuseverk/containere
Br. Skaaret første satsingsområder var knuseverk. Like mye som styringer ble knusetekniske utfordringer løst av Skaaret. Videre ble ideen om ferdige containerløsning utviklet
Les mer... [ 10.07.07 12:52 ]