Daglig leder

Ronny Gleditsch
Tlf: 474 56126 (e-post)

Administrasjon

Turid Surén Aaberg
Tlf: 934 45837 (e-post)

Salg

Ronny Gleditsch, salgsdirektør elektrotavler Satemagruppen, Tlf: 474 56126 (e-post)


Ole Flensborg, salgsjef Skaaret
Tlf: 911 75234 (e-post)

Stian Eriksfallet, salg/strømskinner
Tlf: 476 50428 (e-post)

Prosjektledere

Einar Flenvold
Tlf: 468 55908 (e-post)

Odd Saugerud
Tlf: 913 97279 (e-post)

Lim Huynh (pappaperm)
Tlf: 468 55049 (e-post)

Birger Lindstad
Tlf: 975 55884 (e-post)

Eyvind E. Bjørsland
Tlf: 900 17617 (e-post)

Mads Øverstad
Tlf: 975 55885 (e-post)

Øyvind Løken Svenningsen
Tlf: 913 00078 (e-post)


Verkstedformenn

Rune Solberg
Tlf: 909 75924 (e-post)

Kristian Nygård
Tlf: 459 06938 (e-post)


Lager

Kari Mette Finstun
Tlf: 468 55049 (e-post)

Kent Wilgraff