Daglig leder

Ronny Gleditsch
Tlf: 474 56126 (e-post)

Administrasjon

Inger Berit Christiansen
Tlf: 988 51550 (e-post)

Ledere prosjektavdeling/salg

Lim Huynh, avdelingssjef konstruksjon, Tlf: 47 26 49 66 (e-post)

Birger Lindstad, avdelingsleder konstruksjon
Tlf: 975 55 884 (e-post)

Børge Johnsen, avdelingsleder konstruksjon
Tlf: 948 46 048 (e-post)

Prosjekt/Salg

Einar Flenvold
Tlf: 46 85 59 08 (e-post)

Odd Saugerud
Tlf: 913 97 279 (e-post)

Ole Flensborg
Tlf: 911 75 234 (e-post)

Eyvind E. Bjørsland
Tlf: 900 17617 (e-post)

Stian Eriksfallet
Tlf: 975 55 886 (e-post)

Michael Sand
Tlf: 45 44 14 20 (e-post)

Morten Høistad
Tlf: 48 11 20 93 (e-post)

Sofie Andersen
Tlf:x (e-post)

Verkstedformenn

Rune Solberg
Tlf: 909 75924 (e-post)

Kristian Nygård
Tlf: 459 06938 (e-post)

Terje Sundmyhr
Tlf: 918 82 398 (e-post)

Lager

Kari Mette Finstun
Tlf: 468 55049 (e-post)