Om anleggstyper
Skaaret leverer fordelinger/hovedtavler til en rekke forskjellige formål.
Hovedtyngden av leveransene er nå til offentlige bygg og næringsvirksomhet.

Kraftstasjoner
De senere årene har vi hatt gode erfaringer med leveranser av lavspenttavler og relètavler til kraftstasjoner.

Offentlige bygg
Det er ikke få tavler med Skaaret`s logo som står på sykehus, skoler og bo-/omsorgssentere rundt omkring i landet. Mye av det vi produserer går til disse formålene.

Næringsbygg
Administrasjonsbygg, forretningsbygg og leilighetskomplekser er også et viktig felt for oss. Her er spennet stort - alt fra hovedtavler opp i 4000A til fordelinger for leiligheter.

VA anlegg
Helt siden 70 tallet har vi levert tavler til kloakk- og vannrenseanlegg med tilhørende pumpestasjoner
Les mer... [ 09.07.07 13:07 ]

Industri
Skaaret har lang erfaring med industritavler og prosessanlegg.

Rehabilitering av anlegg
Utskifting av gamle tavler er et betydlig marked og krever fleksible løsinger