Skjemaunderlag
Skaaret har hele tiden lagt vekt på god dokumentasjon og på 80 tallet ble blyant og papir erstattet med pc og AutoCad.
Vi brukte også ElproCad i en periode før valget falt på PC-Schematic. Programmet videreutvikles stadig og funksjoner flettes sammen med våre øvrige verktøy i en helhetlig løsning for dokumentasjon.
Les mer... [ 09.07.07 14:37 ]

Spesifikasjon med Kalkwin
Skaaret bruker et egenutviklet databaseprogram som heter Kalkwin. Programmet er et meget godt hjelpemiddel også på tilbudssiden. Alt utstyr vi benytter ligger i systemet med prisfiler fra leverandørene.
Les mer... [ 09.07.07 14:49 ]

Febdoc
Skaaret bruker febdoc til beregning og dokumentasjon av anlegg, ofte er dette et samarbeid mellom oss og installatør.
Les mer... [ 09.07.07 14:45 ]