Bygget

Kontoravdelingen
Kontor


MøteromVerksted
Første etasje

Montasje av hovedtavler og fordelingstavler


Mekanisk verksted


Andre etasje

Avdeling for montering av småskap


Avdeling for montering av stativ