Hvorfor velge Skaaret?

Det kan være mange fordeler med å velge Skaaret som din tavleleverandør.

Velg Skaaret til ditt neste prosjekt

Tilbud: 

Ved forespørsler fra våre kunder er det viktig for oss å bruke vår 50-årige erfaring som gir produkter med riktig kvalitet og pris. Ofte handler det om å stille de riktige spørsmålene, vi finner løsningene sammen.

En prosjektleder:

Hos oss får du alltid en egen prosjektleder som følger opp din tavle fra bestilling til leveranse. Prosjektleder vil oversende dokumentasjon til godkjenning før produksjonsstart.  

Tavlemontører med yrkesstolthet:

God håndverksmessig utførelse ligger alltid i bunn, det skal synes at vi er en profesjonell tavlebygger.

Dokumentasjon og merking:

Vi har i alle år dokumentert tavlene våre godt, alt som er nødvendig for å installere og drifte tavla i årene fremover sendes med:

- Materialspesifikasjon
- Kurs- og rekkeklemmeskjema
- Arrangementstegning
- Enlinjeskjema (egentegnet eller fra konsulent)
- Styrestrømskjema
- Samsvarserklæring/ produsenterklæring
- Instruks for drift og vedlikehold
- Tiltrekningsmomenter
- Datablad på montert utstyr

God og instruerende merking er viktig, det skal aldri være tvil om tiltrekningsmomenter og øvrige innstillinger som er nødvendig for at tavla skal være et driftssikkert produkt.

Transport:

De fleste av våre leveranser går med bil direkte til anleggsplassen, dette gjør vi for å minske faren for transportskader.

Hvorfor velge Skaaret?
Schneider Prisma P
Hvorfor velge Skaaret?
Schneider Prisma G
   
   

 

 

 

 

Del artikkelen på